www.applmath.az

Home az | ru | en

Dərs və İmtahan cədvələri

BAKALAVR DƏRS CƏDVƏLƏRİ 22/23 TƏDRİS il yaz

BAKALAVR DƏRS CƏDVƏLƏRİ 21/22 TƏDRİS il yaz

I növbə
II növbə

MAGISTR DƏRS CƏDVƏLƏRİ 21/22 TƏDRİS il yaz

BAKALAVR İMTAHAN CƏDVƏLƏRİ 21/22 TƏDRİS İL payız

MAGISTR İMTAHAN CƏDVƏLƏRİ 21/22 (payız) TƏDRİS ili

I KURS
II KURS

BAKALAVR DƏRS CƏDVƏLƏRİ 21/22 TƏDRİS İL payız

I və III kurslar
II və IV kurslar

MAGISTR DƏRS CƏDVƏLƏRİ 21/22 TƏDRİS İL payız

I KURS
II KURS

 

BAKALAVR IMTAHAN CƏDVƏLƏRİ 20/21 TƏDRİS İL

I NÖVBƏ
II NÖVBƏ

BAKALAVR İMTAHAN CƏDVƏLƏRİ 20/21 YAZ SEMESTRI

MAGISTR IMTAHAN CƏDVƏLƏRİ 20/21 TƏDRİS İL

I KURS
MAGİSTR İMTAHAN CƏDVƏLƏRİ 20/21 YAZ SEMESTRI

 

Bookmark and Share