www.applmath.az

Home az | ru | en

Dərs və İmtahan cədvələri

BAKALAVR DƏRS CƏDVƏLƏRİ 20/21 TƏDRİS İL

I NÖVBƏ
II NÖVBƏ

MAGISTR DƏRS CƏDVƏLƏRİ 20/21 TƏDRİS İL

I KURS

BAKALAVR İMTAHAN CƏDVƏLƏRİ 20/21 YAZ SEMESTRI

MAGİSTR İMTAHAN CƏDVƏLƏRİ 20/21 YAZ SEMESTRI

 

 

Bookmark and Share