www.applmath.az

Home az | ru | en

Şərqiyyə Abbasova

İqtisad elmləri namizədi , dosent
İş telefonu:4389540
e-mail: sh.abbas @mail. ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1955 -cı il aprelin 5- də Bakı şəhərində anadan olub.
1961-1972 -çı illərdə 27 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub.
1972-1977-cı illərdə BDU-nın tədbiqi riyaziyyat fakültəsində təhsil alıb.
1997- cı ildən Bakı Dövlət Universitetin "Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi - ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi" kafedrasında işləyir.
Bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1977 ildə Bakı Dölət Universitetini bitirib
1992 ildə "Şəhər sərnişin nəqliyyatı fəaliyyətin mükəmməlləşdirilməsinin iqtisadi - riyazi modelləri" mövzusunda nəmizədlik dissertasiyasını müdafiya edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1997 -cı ildən Bakı Dövlət Universitetin "Riyazi iqtisadiyyat və iqtisadi - ekoloji sistemlərin modelləşdirilməsi" kafedrasında çalışır.
1979-1997 illərdə Milli Elmlər Akademiyanın Mexanika və Riyaziyat institutunda çalişib
1977-1979 illərdə Kaskad firmasında işləyib
Bakalavr pilləsində " müasir iqtisadiyyata giriş", "statistika" fənlərini aparır.
25 məqaləsi var
2 dərs vəsaitin həmmüəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Makroiqtisadi təhlil və modelləşdirilmə:davamlı insan inkişafı, iqtisadi artim

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.III Beynalxalq Gerontolojı Simpozium, Türkiya, apr. 2008
2. KOIL kurs, KODA,Seul, Koreya, 2007

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1.Методика анализа взаимодействия основных индикаторов устойчивого развития общества, Информационные технологии, моделирование и управление Научно-технический журнал, вып.3(28), Воронеж, 2006 (в соавтосторстве)
2. Application the methods of multivariate statistics for researsh of sustainablility of socio─ economical development, First International Conference on Soft Computing Technologies in Economy, nov.19─20, 2007,Baku
3. Анализ устойчивости социально-экономического развития Азербайджана "Статистика Украины", Kiyev, 2005
4.Эконометрическая оценка влияния иностранных инвестиций на устойчивое экономическое развитие Азербайджана . Современная экономика : проблемы и решения , Т8 (56),2014,с.8-15
5. 11-16, İssue 5, March, 2016,” Analysis of the sustainability indicators of socio – economic development in Azerbaijan by multi dimensional statistical methods.”
6. 2015. Методическое указание по дисциплине “Математическое моделирование в економике”., Баку, 2015, 12 стр.KITABLAR
1. "Введение в современную экономику", dərs vəsaiti, 1999
2. "Tədbiqi iqtisadiyyatın elementləri", dərs vəsaiti, 2001
3.  İqtisadi - sosial proseslərin modelləşdirilməsi fənnindən proqram (bakalavrlar üçün). Bakı, “Müəllim” , 2013, 8 s.
4. İqtisadi kibernetika kafedrası üzrə tədris olunan fənlərin proqramları (magistr təhsil pilləsi üzrə), Bakı 2014, 56 s.
5. 2015, Mетодическoе указание по дисциплине “ Mатематическое моделирование в економике”.,Баку, 2015,20 стр.


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
1.Norvej dövləti və Dünya Bankı tərəfindən "Analysis of social economic differentiation of population of Azerbaijan Republic"
2.UNFPA " Demographic processes and trend on social economic situation and development in different regions of Azerbaijan"
3. Azərbaycan Texniki Universitetinin əməkdaşları ilə birlikdə Azərbaycan Prezidenti yanında Elmin İnkişaf Fondunun qrantını udmuşdur.Hal hazırda “Azərbaycan Respublikasında davamlı social-iqtisadi inkişafın təhlili və ekonometrik modelləşdirmə vasitəsilə qiymətləndirilməsi” adlı layihə yerinə yetirilir(qeydiyyat nömrəsi EİF-2013-9(15)-46/44/5)

Bookmark and Share