www.applmath.az

Home az | ru | en

Alqoritmlər nəzəriyyəsi

Alqoritmlər nəzəriyyəsi alqoritmlərin işlənib hazırlanmasına, alqoritmlərin mürəkkəbliyinin tapılmasına və öyrənilməsinə, polinomial və qeyri-polinomial siniflərinin qurulmasına və digər problemlərin araşdırılmasına xidmət edir. Bu fənnin tədrisi "Kodlaşdırma nəzəriyyəsi", "Qraflar nəzəriyyəsi", "Obrazların tanınması" və s. kimi fənlərin səmərəli öyrənilməsinə kömək edir.

Bookmark and Share