www.applmath.az

Home az | ru | en

Alqoritmlərin qurulması və analizi

Kursun məqsədi. Tələbələrə alqoritmlərin effektiv qurulması və analizi metodları, müxtəlif, sürətli alqoritm sinifləri haqqında biliklərin verilməsi və onların qurulması üsullarının öyrədilməsi, həmçinin verilənlərin müxtəlif strukturları ilə işləmək vərdişlikləri və bu strukturlar ilə iş üçün effektiv alqoritmləri yaratmaq bacarıqları verməkdir.

Bu kurs nə verir. Kurs  analiz etmə texnikasını və praktiki proqramçı məsələlərinin həlli üçün effektiv alqoritmlərin hazırlanması qaydalarını öyrədir. Bu kursda  baxılan mövzular: nizamlama və ağaclar, dinamik proqramlaşdırma və qrafalarla iş alqoritmləri, hesablama həndəsəsi və sətirlərlə iş alqoritmləri və s.

Kursun  praktiki tətbiqi. Bu kursun  kompyuter elmləri sahəsində mütəxəssis hazırlığında əvəzedilməz yeri vardır  və kursda əldə olunan  biliklər istənilən mürəkkəb alqoritmik məsələləri həll etmək üçün praktiki bacarıqları və nəzəri bilikləri verir.

Bookmark and Share