www.applmath.az

Home az | ru | en

Şamo Cəbrayılov

R.ü.f.d., dosent, dekan müavini
İş telefonu: 5-10-56-31
e-mail: şamo_c@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
15.08.1946- cı ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olmuşdur. 1953-1964-cü illər ərzində orta məktəbdə oxumushdur. 1964 -1969-cü illərdə BDU-da mexanika - riyaziyyat fakültəsinin hesablama - riyaziyyatı ixtisasını bitirmişdir. 1969-1971- ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1971-1976 Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda aparıcı mühəndis-riyaziyyatçl vəzifəsində işləmişdir. 1976-1993 Geologiya komitəsində baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 1993-1995 İNAS assosasiyasında prezident vəzifəsinfə işləmişdir. 1995-1997 Azərbaycan Milli Məclisi yanında Humanitar tədqiqatlar və planlaşdırma mərkəzində şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1997-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərir. 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1969-cü ildə BDU-da mexanika – riyaziyyat  fakültəsini bitirib.
R.ü.f.d., dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1971-1976 Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunda aparıcı mühəndis-riyaziyyatçl vəzifəsində işləmişdir. 1976-1993 Geologiya komitəsində baş mühəndis vəzifəsində işləmişdir. 1993-1995 İNAS assosasiyasında prezident vəzifəsinfə işləmişdir. 1995-1997 Azərbaycan Milli Məclisi yanında Humanitar tədqiqatlar və planlaşdırma mərkəzində şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir. 1997-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində fəaliyyət göstərir. 
1997-ci ildən Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Kompüter qrafikası, Kompüter şəbəkəsi və şəbəkə əməliyyatlar sistemi, informasiya sistemləri və verilənlər bazası

TƏDQIQAT SAHƏSI
Diferensial tənliklər, kompüter elmləri

SEÇİILMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. First order Necessary Optimalty Conditions for Sustems üith three-point boundary Conditions
2.Условия оптимальности для систем с трех - точечными граничными условиями
3. Устойчивость задачи оптимального управления для системы с трехточечными граничными условиями // Вестник Бакинского Университета, №3, 2009, с. 62-66.
4. Necessary conditions of second order optimality for systems with three-point boundary conditions // Int. CONF. Of mathematical sciences, 2009, Turkey, p.386.
5. Sincular controls in the sense of pontryacin`s maximum principle for controlled systems with three-point boundary conditions // Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının xəbərləri, №1, 2010,s.241-250.
6. Необходимые условия оптимальности второго порядка в классическом смысле в управляемых задачах оптимального управления трехточечными условиями. // Международный научно-технический журнал Проблемы управления и информатики, 2010, №2, С.200-209.
7. Avtoreferat "Üçnöqtəli sərhəd məsələləri və onlara təsvir olunan optimal idarəetmə məsələlərinin tədqiqi", Bakı,2010

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013.
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
3. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
4. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.
5. Proqramlaşdırma texnologiyalarında hesablama üsulları,Bakı,2015,238 s. dərs vəsaiti

Bookmark and Share