www.applmath.az

Home az | ru | en

Bağırova Sevinc Ələkbər qızı

Texnika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim
İş telefonu: +(994) 12 538 25 18
e-mail: bagirova.sevinc.alakbar@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1990-cı il yanvarın 11-də Bakıda anadan olub. 
1996-2007-ci illərdə Bakı şəhərində, 160 saylı Klassik gimnaziyada oxuyub.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2007-2011-ci ilərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində bakalavr təhsili alıb.
2011-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində magistr təhsili alıb.
2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasına 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə əyani doktoranturasına qəbul olmuş və 2018-ci ildə uyğun ixtisas üzrə “Qarşılaşan axınları olan kütləvi xidmət sistemlərinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək, texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2009-2014-cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda 0,5 ştat b/laborant vəzifəsində işləmişdir.
2014-2017-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasında saathesabı qaydada dərs aparmışdır.
2017-2018-ci illərdə Cybernet firmasında layihələrin tərtibatçısı vəzifəsində işləmişdir.
2020-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası, Paralel və paylanan hesablamalar.


TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qarşılaşan axınları olan kütləvi xidmət sistemlərinin tədqiqi; informasiyanın işlənməsinin paylanmış sistemləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
"İnformatika və sistem elmləri" VI Ümum Ukrayna Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Ukrayna, 2015
"İnformasiya Texnologiyaları və Riyazi Modelləşdirmə"  XIV, XV, XVI  Beynəlxalq Konfransı, Rusiya, 2015, 2016,2017
"İnternet-Təhsil-Elm”  X, XII Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Ukrayna, 2016, 2020

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.Об одной математической модели системы массового обслуживания с встречными потоками // Материалы VI Всеукраинской международной научно-практической конференции «Информатика и системные науки» (ИСН-2015), Украина, г.Полтава, 19-21 марта 2015
2.  Об одной модели системы обслуживания – запасания с ограниченной очередью нетерпеливых заявок // Материалы XIV международной конференции «Информационные технологии и математическое моделирование», Россия, г.Томск, 18-22 ноября 2015, с.86-90
3. Приближенный расчет характеристик системы обслуживания с  встречными потоками // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIX Respublika elmi konfransı, Bakı, 2015, s.112-113
4. Задача управления запасами системы обслуживания с ограниченным объемом склада / Вестник Бакинского Университета, №1, 2015, с. 66-72
5. Анализ систем обслуживания-запасания с нетерпеливими расходующими заявками / Проблемы управления и информатики.  – 2016. №1. С. 97-111.
6. Analysis of queueing-inventory systems with impatience consume customers // Journal of Automation and Information Sciences, 2016, Vol. 48, Issue 1, P. 53-68.
7. Расчет характеристик системы обслуживания-запасания с переменным объемом заказа // Материалы XV международной конференции «Информационные технологии и математическое моделирование», Россия, г.Томск, 12-16 сентября 2016, с.26-31
8. Алгоритм расчета характеристик системы обслуживания-запасания с переменным объемом заказов // Материалы X Mеждународной научно-практической конференции «Интернет-Образование-Наука, Украина, Винница, 11-14 октября 2016, с.106-108
9. Модели систем обслуживания – запасания с рандомизированной политикой пополнения запасов / Проблемы управления и информатики. 2016. №5. С. 104-114
10. Models of queuing-inventory systems with randomized lead policy // Journal of Automation and Information Sciences, 2016, Vol. 48, Issue 9, P. 23-35.
11. Анализ системы обслуживания-запасания с мгновенным обслуживанием и переменным объемом заказов / Управляющие системы и машины. 2016. – N6. – C. 40-47
12. Марковские модели систем обслуживания – запасания с переменным объемом заказов /Кибернетика и системный анализ. 2017. –Том 53. - №3. С. 49-66
13.Markov models of queuing-inventory systems with variable size of order // Cybernetics and Systems Analysis, 2017, Volume 53, Issue 3, P. 373-386.
14. Системы управления запасами с переменным объемом заказов и повторными заявками / Экономика и менеджмент систем управления. 2017. – Том 23. – № 1.1 - С. 135-140
15. Об одной модели системы управления запасами c мгновенным обслуживанием заявок // Материалы XVI международной конференции «Информационные технологии и математическое моделирование», Россия, г.Казань, 27 сентября - 03 октября 2017, C. 27-32
16. Метод ратификации обеспечивающий сериализуемость параллельно выполняемых транзакций в распределенных системах // Материалы XII международной научно-практической конференции «Интернет-Образование-Наука-2020», Украина, Винница, 26-29 мая 2020, с. 68-70.

Bookmark and Share