www.applmath.az

Home az | ru | en

Beynəlxalq konfranslar

Riyaziyyat

Informasiya texnoloqiyaları

AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURIYYƏTININ 102-Cİ İLDÖNÜMÜNƏ  HƏSR  OLUNMUŞ «RİYAZİYYATIN TƏTBİQİ  PROBLEMLƏRİ » RESPUBLİKA VİRTUAL ELMİ  KONFRANSININ  MATERİALLARI XX

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika virtual elmi konfransı

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-ci ildönümünə həsr olunmuş “Tətbiqi riyaziyyatın müasir problemləri” mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika virtual elmi konfransı

 

 

Bookmark and Share