www.applmath.az

Home az | ru | en

Şəbəkə inzibatçılıği

Kursun məqsədi. Kurs  tələbələrə şəbəkə inzibatçılığı bacarıqlarını almağa, sistemi qurmağa və onun əsas parametrlərini sazlamağı öyrənmək imkanını verir. Onlar fayl alt sistemlərinin xüsusiyyətləri ilə tanış olur və prosesləri idarə etməyi öyrənirlər.
Bu kurs nə verir. Tələbələr sadə lokal şəbəkələri qurmağı və idarə etməyi, onların fəaliyyətini dəstəkləməyi və tədris prosesində şəbəkədən istifadə məsələlərində yaranan problemlərin aradan qaldırması yollarını öyrənəcəklər.
Kursun  praktiki tətbiqi. Hər bir təşkilatda kompyuterlər lokal şəbəkədə birləşdirilmişdir. Bir ranqlı və kliyent-server tipli lokal şəbəkələrinin qurulması və onların inzibatçılığı sahəsindəki biliklər fakultə məzunun malik olmalı  praktiki biliklərdəndir.

Bookmark and Share