www.applmath.az

Home az | ru | en

Dadaşova İradə Balarza qızı

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Tel. (mob.):  (+994) 50 323 07 81
e-mail: irada-dadashova@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu il, fevralın 18-də Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub
1966-1976-cı illərdə Bakı şəhər 80 saylı orta məktəbdə oxuyub
1976-1982-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təh­sil alıb
1978-ci ildən BDU-da çalışır
Subaydır, bir övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1976-1982, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
2005-2009, dissertant, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
2010, Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, «Müxtəlif sinif funksiyaların ekstremal xassələri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2015- h/h, dosent əvəzi, İnformati kakafedrası, Tətbiqiriyaziyyatvəkibernetikafakültəsi, BDU
2013-baş müəllim, İnformatika kafedrası, Tətbiqiriyaziyyatvəkibernetikafakültəsi, BDU
2011- müəllim, İnformatika kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU
1988-2011, baş laborant, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
1978-1988, laborant, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU
Apardığı dərslər: Riyazi analiz, İnformatika
58 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI
Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi, İnformatika elmi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Дадашова И.Б. Об ограниченности сингулярного интеграла Бесселя в пространствах. Вестник    БГУ, сер. физ.-мат.наук, № 3, 2003, с. 28-35.
2. Дадашова И.Б. Некоторые свойства модулей гладкости, порожденных обобщенным сдвигом Бесселя. Вестник БГУ, сер. физ.-мат.наук, № 4, 2004, с. 58-63.
3. Дадашова И.Б., Мамедханов Дж.И. Аналог теоремы Джексона-Бернштейна в Lp на замкнутых кривых в комплексной плоскости.I. Вестник БГУ, сер. физ.-мат. наук, № 3, 2007, с. 32-40.
4. Dadashova I.B., Mamedkhanov J.I. Analogue of Jackson-Bernstein's theorem in Lp on the closed curves in a complex plane.II. Further progress in analysis, Proceedings of the 6th International ISAAC Congress, Ankara, Turkey 13-18 August 2007, p.260-267. doi:10.1142/9789812837332_0020
5. Дадашова И.Б., Мамедханов Дж.И. Сингулярные характеристики в классических оценках С.Н. Бернштейна. Материалы международной конференции «Современные проблемы математики и смежные вопросы», Дагестанский Государственный Университет, Научный Центр РАН, Махачкала, 28-29 март, 2008 г. с.148-152.
6. Dadashova I.B. Dzjadyk-Tamrazov type estimations on the curves in a complex plane in the metric Lp. Proceeding of IMM NAS Azerb. XXIX (XXXVII), 2008, pp.55-58.
7. Mamedkhanov J.I. and Dadashova I.B., “S.N. Bernstein Type Estimations in the Mean on the Curves in a Complex Plane”, Abstract and Applied Analysis, vol. 2009 (2009), Article ID 165194, 19 pages, doi:10.1155/2009/165194.
8. Mamedkhanov J.I. and Dadashova I.B., Some properties of the Potential Operators in Morrey spaces defined on Carleson Curves. Complex Variables and Elliptic Equations, Volume 55, Issue 8,2010, pp.937–945. DOI:10.1080/17476930903276035
9.  Mamedkhanov J.I. and Dadashova I.B.,  Analogue of  J. Walsh problem in integral metric on closed curves in a complex plane I. Mathematica Aeterna, Vol. 2, 2012, no. 5, 431 – 440, HILARIS Publishers, Bulgaria, ISSN 1314-3344.
10. Mamedkhanov J.I. and Dadashova İ.B. Rational approximation on closed curves. Applied Mathematics, USA, 2(3):90-93, 2012, DOI: 10.5923/j.am.20120203.07
11. Dadashova İ.B. Analogue of J. Walsh problem in integral metric on closed curves in a complex plane II. Transactions of NAS of Azerbaijan, vol. XXXII, No 1, 2012, pp. 31-38.
12. Mamedkhanov J.I. and Dadashova I.B., An approximation problem with a new characteristic and a problem on mean approximation on arcs in a complex plane. Journal of Classical Analysis, Vol. 5, №1, 2014, pp.43–60. doi:10.7153/jca-05-04
13. Mamedkhanov J.I. and Dadashova I.B., Rational approximation in $L_{1}(/Gamma)$ metrics on curves in the complex plane. Journal of Classical Analysis, Vol 7, No 2, 2015, p.93-97, İSSN 1848-5979, doi:10.7153/jca-07-09
14. Mamedkhanov J.I. and Dadashova I.B., Constructive characterization of analogue of Lipschitz class in integral metric, (ARGP) Academic Journal of Applied Mathematical Sciences, Vol.1, No. 1, p.13-20, 2015, ISSN:2415-2188, 4404-AJAMS-015.
15.Dadashova I.B., Estimations of Dzjadyk-Tamrazov type in  (JPRM) Journal of Progressive Research in Mathematics, Vol. 6, issue 2, pp:785-787, 2016, ISSN: 2395-0218.

KITABLAR VƏ PROQRAMLAR
1.  Mamedkhanov J.I. and Dadashova İ.B.  Конструктивная характеристика в среднем. LAP LAMBERT Academic Publishing, Leipzig, Germany, Published on: 2012-05-07, 124 p. ISBN-13:978-3-659-10743-6, ISBN-10:3659107433
2. Funksiyanın limitinin hesablanması üçün bəzi metodlar.  “İqtisad Universiteti” nəşriyyatı, Bakı, 2012, 27 s. (Metodik vəsait)
3. Funksiyanın Limiti. Kəsilməzlik -Riyazi analiz kursunda Maple. “Бakı Universiteti” nəşr., 2013, 48 s. (Metodik vəsait)
4. M.S.Xalilov,  I.B.Dadashova,  İnformation science program. “Бakı Universiteti” nəşr., 2014, 12 s.
5. M.S.Xalilov,  I.B.Dadashova,  İnformation Technology in Tourism - program.“БakıUniversiteti” nəşr., 2016, 14 s.
6. I.B.Dadashova, Informatics and basics of computer skills, “Ləman nəşriyyat poliqrafiya”, MMC, 2016, 292p. (Dərs vəsaiti).

Bookmark and Share