www.applmath.az

Home az | ru | en

İdarəetmə sistemləri (İS)

İxtisas: İnformatika
İS fənninin tədrisində əsas məqsəd tələbələri İS-lərin struktur tərkibininin, riyazi təsvirinin, informasiya və proqram təminatlarının yaradılması əsasları ilə tanış etməkdən ibarətdir. Tələbələrin “Differensial tənlikləri”, “İnformatika”, “EHM-də praktikum” fənnlərindən formalaşan bilik və bacarıqları əsasında müxtəlif təyinatlı İS-lərin riyazi, proqram, informasiya və texnika təminatlarının mahiyyəti açılır.

Bookmark and Share