www.applmath.az

Home az | ru | en

Diskret optimallaşdırma

İxtisas:   İnformatika
“Diskret optimallaşdırma” fənninin əsas məqsədi tələbələrə praktiki diskret optimallaşdırma məsələlərinin riyazi modelini qurmağı, ədədi həll üsullarını öyrətməkdən və bu üsulları müasir kompüterlərdə realizə etmək bacarığını aşılamaqdan ibarətdir.

Bookmark and Share