www.applmath.az

Home az | ru | en

Diskret riyaziyyat

"Diskret Riyaziyyat" fənninin məqsədi tələbələri diskret riyaziyyatın əsas bölmələri və riyazi kibernetikada tətbiqi ilə tanış etməkdir. Bu fənn riyazi kibernetikanın əsaslarından biridir və eyni zamanda kompüter elmləri və informatika üzrə ixtisaslaşan tələbələrin riyazi təhsilinin əsas hissələrindən biridir. "Diskret Riyaziyyat" fənnində öyrənilən faktlar və anlayışlar "EHM və Proqramlaşdırma", "Əməliyyatlar tədqiqi", "Alqoritmlər Nəzəriyyəsi", "Avtomatlar Nəzəriyyəsi”, “Riyazi Məntiq”, “Kodlaşdırma Nəzəriyyəsi” kimi fənlərin öyrənilməsində istifadə olunur.

Bookmark and Share