www.applmath.az

Home az | ru | en

Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq – 2

Fənnin əsas məqsədi tələbələri riyazi məntiqin əsasları ilə və onların tətbiqləri ilə tanış etməkdən ibarətdir. “Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq – 2” fənni Alqoritmlər nəzəriyyəsi, Qraflar nəzəriyyəsi, Sonlu avtomatlar kimi fənnlər üçün baza rolunu oynayır.

Bookmark and Share