www.applmath.az

Home az | ru | en

Diskret sistemlər

Diskret sistemlər Riyazi kibernetikanın bölmələrindən biridir. Diskret sistemlərdə fərq tənlikləıri və onlar haqqında məlumat verilir. Fərq tənlikləıri ilə təsvir tətbiqi idarə məsələləri öyrənilir. Diskret optimal idarə məsələlərinin müxtəlif həll üsulları öyrənilir. Optimallıq üçün zəruri və kafi şərtlər verilir. «Diskret sistemlər» fənnində fərq tənlikləri və onların həlləri haqqında məlumat verilir.  Fərq tənliklər sistemi ilə təsvir olunan tətbiqi idarə məsəlləri öyrənilir. Diskret optimal idarə məsələlərinin müxtəlif həll üsulları verilir. Optimallıq üçün zəruri şərtlər və kafi şərtlər isbat olunur.

Bookmark and Share