www.applmath.az

Home az | ru | en

Fakültə üzrə ixtisaslar

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi üzrə ixtisaslar

Bakalavriat

 1. Kompüter elmləri
 2. İnformatika müəllimi

Magistratura

 1. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 2. Əməliyyatlar tədqiqi və sistemli təhlil
 3. Riyazi kibernetika
 4. Sistem proqramlaşdırma
 5. Optimallaşdırma və optimal idarəetmə
 6. Hesablama diaqnostikası
 7. Riyazi modelləşdirmə
 8. İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı
 9. KOmpyuter sistemlərinin və şəbəkələrinin proqram təminatı
 10. Riyazi fizika
 11. Optimal idarəetmənin riyazi iqtisadi üsulları
 12. İnformatika
 13. Diskret sistemlər
 14. Mürəkkəb sistemlərin ehtimal və statistik metodlarla təhlili
 15. İqtisadi kibernetika
 16. İnformasiya sistemləri
 17. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları
 18. Tətbiqi riyaziyyat

Doktorantura
(fəlsəfə doktoru, elmlər doktoru)

 1. 1211.01 - Diferensial tənliklər
 2. 1208.01 - Ehtimal nəzəriyyəsi
 3. 1209.01 - Riyazi statistika
 4. 1214.01 - Dinamik sistemlər və optimal idarəetmə
 5. 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi
 6. 5302.01 - Ekonometriya
Bookmark and Share