www.applmath.az

Home az | ru | en

Hesablama riyaziyyatı

“Hesablama riyaziyyatı” fənni tələbələrə real dünyanın dərk olunması prosesində və praktiki fəaliyyətdə rast gəlinən riyazi modellərin, hesablama alqoritminin öyrənilməsi  və bu alqoritmlərin müasir EHM-da realizasiya etmək bacarığını aşılamağı nəzərdə tutur.

“Hesablama riyaziyyatı” fənninin qiymətləndirmə metodu – yazılı.

Bookmark and Share