www.applmath.az

Home az | ru | en

Kodlaşdırma nəzəriyyəsi

Kodlaşdırma nəzəriyyəsinin əsas məqsədi tələbələrə informasiyanın işlənməsi zamanı istifadə olunan riyazi metodlarla, informatikanın riyazi əsasları ilə, məlumat öturmə sistemləri ilə tanış etməkdən ibarətdir. Təlim prosesində tələbələr əsas cəbri strukturlar ilə tanış olur, cəbri strukturlar üzərində hesablamalar aparmaq bacarığına yiyələnirlər.

Bookmark and Share