www.applmath.az

Home az | ru | en

Kompleks dəyişənli Funksiyalar nəzəriyyəsi

Fənnin məqsədi – riyyaziyyat üzrə fundamental hazırlıq səviyyəsini təkmilləşdirməkdir.Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsini öyrənməklə tələbələr riyazi analiz və diferensial tənliklər sahəsində öz biliklərini təkmilləşdirir və həm də gələcəkdə bu nəzəriyyənin əsas anlayış və üsullarını riyazi fizikanın məsələlərinin həllinə tətbıq edirlər. Bundan başqa, bu kurs əksər qeyri-riyazi profil texniki fənlərin öyrənilməsində zəruri olan baza nəzəri biliklərə və kompleks praktiki vərdişlərə  yiyələnməyə tələbələrə kömək edir. Kompleks dəyişənli  funksiyalar nəzəriyyəsinin tətbiqi məsələlərdə ən çox istifadə olunan üsulları – sıralara ayırma, konform inikas, çıxıqlar nəzəriyyəsinin köməyi ilə inteqralların hesablanmasıdır.

Fənnin qiymətləndirmə metodu – yazılı.

 

Bookmark and Share