www.applmath.az

Home az | ru | en

Kompyuter qrafikası

Kursun məqsədi. Əsas məqsəd informatikanın tədrisi və başqa növ peşəkar fəaliyyət üçün tələbələrin kompyuter qrafikası sahəsində nəzəri və praktiki biliklərin əldə edilməsi, gələcək fəaliyyət üçün müxtəlif növ əyani tədris vəsaiti və elektron təqdimatların hazırlanmasında rastr və vektor kompyuter qrafikasından istifadə üsullarının öyrənilməsindən ibarətdir

Bookmark and Share