www.applmath.az

Home az | ru | en

Kompyuterlərin arxitekturası

Kursun məqsədi. Kompyuterlərin arxitekturası fənninin tədrisində əsas məqsəd kompyuterlərin aparat təminatının əsas elementlərinin, prosessor, əsas yaddaş, şin və periferiya qurğularının, yaddaşın idarə edilməsi, xarici yaddaş qurğularının iş prinsipi, prosessorun strukturu və tiplərinin öyrənilməsi, şinlər və onların əsas funksiyaları haqda məlumatın verilməsidir

Bookmark and Share