www.applmath.az

Home az | ru | en

Kompyuterlərin arxitekturası və əməliyyat sistemləri

Kursun məqsədi. Kompyuterlərin arxitekturası və əməliyyat sistemləri fənninin tədrisində əsas məqsəd kompyuterlərin aparat təminatının əsas elementlərinin  öyrənilməsi, yaddaş qurğularının idarə edilməsi, prosessorların iş prinsipi və periferiya qurğularının idarə edilməsi prinsiplərinin öyrənilməsi, əməliyyat sistemləri, onların müqayisəli analizi və əsas funksiyalarının öyrənilməsindən ibarətdir.

Bookmark and Share