www.applmath.az

Home az | ru | en

Əlizadə Pərvin Elçin qızı

İş telefonu: +(994) 12 538 25 18
e-mail: parvinalizada@bsu.edu.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1997-ci il yanvarın 23-də Bakıda anadan olub. 
2002-2013 cü illərdə Bakı şəhərində, 47 saylı orta məktəbdə oxuyub.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
2013-2017-ci ilərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin İnformatika və idarəetmə fakültəsində bakalavr təhsili alıb.
2017-2019-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində magistr təhsili alıb.
2020-ci ildən Bakı Dövlət  Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə “3338.01-Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə, qiyabi doktorantdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2019-2020 ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasınında saathesabı müəllim vəzifəsində işləyib.
2020-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
Kompüter şəbəkələri və şəbəkə əməliyyat sistemləri, kompüter qrafikası, translasiya üsulları fənlərini tədris edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Qeyri-səlis zaman sıraların proqnozlaşdırılması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI.
ICAFS-2020. 14th International Conference on Applications of Fuzzy Systems, Soft Computing and Artificial Intelligence Tools

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Особенности решения задач прогнозирования поведения сложных систем // Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş  “Riyaziyyatın Tətbiqi Problemləri” Respublika elmi konfransının materialları. -2019.
2. Прогнозирование поведения сложных систем с применением основных положений теории хаоса // Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunmuş  “Riyaziyyatın Tətbiqi Problemləri” Respublika elmi konfransının materialları. -2019.
3. Об одном подходе к фаззификации данных на примере временного ряда индекса  индекса Доу-Джонса // Математические работы и системы. 2020. №2
4. One Approach to Volatile Time Series Forecasting // ICAFS-2020. 14th International Conference on Applications of Fuzzy Systems, Soft Computing and Artificial Intelligence Tools. August 27-28, 2020

Bookmark and Share