www.applmath.az

Home az | ru | en

Maliyyə bazarının modelləşdirılməsi

Fənnin əsas məqsədi—maliyyə bazarının sistemli analizi və eləcə də maliyyə bazarının fəaliyyətinin iqtisadi sisteminin elementlərini proqramlaşdırmaqdan ibarətdir. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələbələrə bu fənnin tədrisi vacibdir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share