www.applmath.az

Home az | ru | en

Maliyyə riyaziyyatı və informatikası

Fənnin əsas məqsədi— müəssisələrin qarşılaşdıqları riskləri, onların təsnifatlaşdırılması, ölçülməsi və idarə olunması məsələlərində yerli və beynəlxalq maliyyə menecmentinin xüsusiyyətlərini  nəzərə almaqla öyrənməkdir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share