www.applmath.az

Home az | ru | en

Maliyyə və maliyyə hüququ

Fənnin əsas məqsədi -maliyyənin ümumi prinsiplərinin , onun idarə olunması və planlaşdırılmasının, həm dövlət maliyyəsinin, həm də biznes maliyyəsinin müxtəlif aspektlərinin sistemli öyrənilməsindən ibarətdir. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələbələrə bu fənnin tədrisi vacibdir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share