www.applmath.az

Home az | ru | en

Mehdiyev Hicran

Elmi dərəcəsi və hal hazirda BDU-da tutduğu vəzifəsi:
Texnika elmleri namizədi, tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, iqtisadi informatika kafedrasının baş müəllimi
İş telefonu:
e-mail: yeniseher@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
20 fevral 1961-ci ildə Cəbrayıl şəhərində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Cəbrayıl şəhər orta məktəbini bitirmişdir və həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşdur. 1982-ci-1994-cü illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika institununda proqramçı mühəndis, kiçik elmi işçi, qrup rəhbəri vəzifələrində işləmişdir. 1987-1990-ci illərdə Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika institununda məqsədli aspiranturada təhsil almiş və 1992-ci ildə həmin institutda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1994-1998-ci illərdə Prezident yanında İdarəçilik Akademiyasinda baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2000-ci ildən tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir
1992-ci ildə Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika institununda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
BDU
2000-2002-ci illərdə informasiya texnoloşgiyalari və programlaşdırma, 2002-ci ildən iqtisadi informatika kafedraları
Informatika, riyaziyyat və informatikanın tədrisi metodikası, əməliyyat sistemləri və proqramlaşdərma dilləri
14 elmi əsərin müəllifi

TƏDQIQAT SAHƏSI
Informasiya texnoloğiyalarinin tehsildə tətbiqi, ekspert-öyrədici sistemlərinin yaradılması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Tezisı dokladov mejdunarodnoy glektronnoy konferenüii «Sovremennıe problemı informatizaüii» Voronej, 2003

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Разработка алгоритмов в системах составление учебных программ
2. Представление знаний об управление учением и алгоритмы их обработки
3. Методы и средства автомати¬зации информационных процессов при планировании обучения
4. Синхронизация процессов в распределенных системах,BDU 90 İL,elmi KONFRANS,Bakı-2010,4 s.
5. Perfect codes in the dual pancake qraphs and automorphizm groups of dual pancake qraphs// International CONFERENCE dedicated to the 90-th anniversary of Haydar Aliyev,Baku-2013,p.228.
6. On perfect codes in dual-pancake graphs ,complexity of congruence-classes in regular varieties and a possible attack on rsa cryptosystem //Mexanikanın klassik  və müasir problemləri, Respublika Elmi KONFRANSININ materialları, Bakı, 2014, səh.190-195.
7. On perfect codes in dual-pancake graphs and complexity of congruence-classes in regular varieties , IX International Conference Internet–Science-education,Vinnisa, 2014, səh.141-142
8. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Sərhəd şərtində parametr olan qeyri-lokal məsələlərin tədqiqi,Bakı-2015,tezis
9. Formal Dillər və qrammatikalardan icmal mühazirələr ,Bakı 2015 ,48səh., dərs vəsaiti
10. Professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 80-ci ildönümünə həsr olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Dinamik strukturlar və ümumiləşdirilmiş funksiyalar, Bakı-2015,təzis
11. Mücərrəd dinamik strukturlar və şablon siniflər, tezis,Ə.Şamil oqlu Həibzadənin anadan olmasının  100-cü ildönümünə  həsr  olunmuş  Respublika elmi KONFRANSI,Bakı,2016,s.9-10
12. İnterpretations of equational specifications of abstract data types ,tezis, Вестник ВНТУ Украина Винница 2016,s.

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. KE ixtisası üzrə ,Kompüterlərin arxitekturası və əməliyyat sistemləri,Fənnin in proqrammı,Bakı-2011,4 s.
2. KE ixtisası üzrə ,Süni intellekt və ekspert sistemləri ,Fənnin in proqrammı,Bakı-2011,2 s.
3. İnformatika – 10,dərslik, Azərbaycan dilində,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi:2017- 093© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2017,Fiziki çap vərəqi 13. Səhifə sayı 208,Bakı – 2017

Bookmark and Share