www.applmath.az

Home az | ru | en

Mirvari Ağayeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, baş müəllim
İş telefonu:539-11-69
e-mail: hasratovamirvari@yahoo.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1968-cı ildə Şamaxıda anadan olub, 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirib, 2008-ci ildə AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1992 –ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib,
2008-ci ildə AMEA-nın Kibernetika İnstitutunda “Semimarkov prosesləri ilə ifadə olunan kütləvi xidmət sistemlərinin stoxastik analaizi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1994-2016-ci illərdə tətbiqi -riyaziyyat fakültəsinin ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika kafedrasında (baş laborant, dissertant, müəllim,baş müəllim) Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, tətbiqi statistika, kompüter statistikası, statistik praktikum, informatika, aktuar riyaziyyatın əsasları fənlərini tədris edir
23 məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI
Kütləvi xidmət sistemləri, modelləmə, statistik verilənlər analizi, aktuar riyaziyyat

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Mirvari Hasratova.Stokastik Dikey Ulaşım Sistemlerinde Modelleme. Electronic Jurnal of Vocational Colleges. December. 2015 seh.195-201
2. Hasratova M.H . Investigation of nonlinear for-ced Van der Pol oscillator by the method of decomposition with a small parameter. IMCOFE 2015. Üsküp. 01-05 eylul, 2015. Seh.430-433
3. M.H.Hasratova. G.F. Ahmadova. Semi-Markov processes and problems of stock management. 8th International symposium of statistics. Eskişehir, TURKEY, October 11-13, 2012. Page 199
4. Stochastic simulation of queues described by behavior of moving particles The Third International Conference «Problems of Cybernetics and Informatics» (PCI'2010) vol. IV, pp.236-38
5. Hasratova M.H. Mathematical model of moving particles with interaction/ The Second International Conference «Problems of Cybernetics and Informatics» PCI 2008. vol. II, pp.256-258
6. Gasratova M.G. Modelling of Galton – Watson branching random processes with random errors/ Abstract of the International Conference “Modem stochastic theory and applications”. Kyiv, Ukraine, 2006, p.137.
7. The Third International Conference  «Problems of Cybernetics and Informatics» (PCI'2010), vol. IV, pp.236-238
8. 20128th International sympozium of statistics. Eskişehir, TURKEY, October 11-13, 2012. Page 199.
9. 201326  Ulusal Matematik Sempozyumu.  Diyarbakir. TURKEY. 04-07 eylul, 2013, p.13

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1 . T.Sh.Mammadov,M.H.Hasratova. G. J.Afandiyev. Modeling of Stochastic Vertical Stationary Transport Systems. International Journal of modern Trends in Engineering and Research (IJMTER). 2016.
2. Hasratova M.H, T.Mammadov, G. Afandiyev Simulation of real customer services in lift systems. Transactions of Azerbaijan National Academy of sciences Informatics and control problems , XXXV v., 2015. P. 52-57
3. A.Hajiyev,M.Hasratova,N. Abdullayeva .Mathematical Models of Moving Particles and Their Application.for Traffic. International Conference on Management Science and Engineering Man-agement.2014, 13 Advances in Intelligent Systems and Computing XXX, c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014 4. M. H. Hasratova. Simulation of the Semi-markov processes, describing behavior of stocks management. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2011, v. XXXV, pp 113-116
4. Proceedings of IMM of NAS of Azerbaijan, 2011, v.  XXXV, pp 113-116
5. Mathematical Models of Moving Particles and Their Application.for Traffic -International Conference on Management Science and Engineering Man-agement.2014, 13 Advances in Intelligent Systems and Computing XXX, c Springer-Verlag Berlin Heidelberg  2014
6. Simulation of real customer services in lift systems.Transactions of Azerbaijan National Academy of sciences Informatics and control problems , XXXV, 2015. p. 52-57

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
Azərbaycan Respublikasının və ABŞ Aktuarlar Cəmiyyətinin birgə təşkil etdiyi "Aktuar hesablamaları kursları"nın bütün mərhələlərini (6 mərhələsini) keçmiş və sertifikatlar almışdır.2015-ci ilin sentyabr ayında Makedoniyanın Üsküp səhərində keçirilən UMCOFE 2015 kongresinin Azərbaycan üzrə koordinatoru olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında  Elmin İnkişafı Fondu - Grant EİF-2012-2 (6) № -39/13/1 qrantının icraçısı olmuşdur.

Bookmark and Share