www.applmath.az

Home az | ru | en

Əməliyyat sistemləri

Kursun məqsədi. Fənnin tədrisində məqsəd əməliyyat sistemlərinin nəzəri əsaslarının öyrənilməsi və əməliyyat sistemləri ilə işləmək üçün praktiki vərdişlərin mənimsədilməsindən ibarətdir. Baza əməliyyat sistemi olaraq  Windows ailəsi əsas götürülür.

Bookmark and Share