www.applmath.az

Home az | ru | en

Musayeva Lətifə Valeh qızı

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin tyutoru
Tel: (+994 12) 538 25 18
E-mail: latifah_2010
@ mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

-Musayeva Lətifə Valeh qızı 23 dekabr 1971-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur.
-1979-1989- cu illərdə Sumqayıt şəhər 28 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
-1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinə daxil olmuş, 1997-ci ildə həmin fakültəni riyaziyyatçı ixtisası üzrə bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti

-Təhsillə yanaşı 1991-1996- cı illərdə BDU-nu Tətbiqi  Riyaziyyat  Elmi Tədqiqat  İnstitunda calışmışdır.
-1996-2013-cü ilə  qədər  BDU-nun Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin İqtisadi Kibernetika kafedrasında calışmışdır.
- 2013-cü ildən Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin tyutoru vəzifəsində çalışır.

Bookmark and Share