www.applmath.az

Home az | ru | en

İnformasiyanın işlənməsinin paylanmış sistemləri

Kursun məqsədi. Bu fənnin tədrisində əsas məqsəd kompyuter şəbəkələri əsasında qurulmuş paylanmış sistemlərdə informasiyanın işlənməsi üçün üsul və alqoritmlərin öyrənilməsidir.

Bu kurs nə verir. Kursda  verilən bilik və bacarıqlar toplusu kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış sistemlərin yaradılmasının nəzəri əsaslarını təşkil edir. Kursa daxil olan əsas mövzuların məğzi tranzaksiyaların idarə olunması üçün bloklaşdırma, vaxt nişanı, ratifikasiya üsulları və onların əsasında alqoritmlərin işlənməsidir.

Kursun  praktiki tətbiqi. Bu kurs  kompyuter şəbəkələri əsasında paylanmış sistemlərin yaradılmasının praktik bacarıqları haqqında anlayış verəcək və gələcəkdə tələbələrə bu sahədə işləməyə kömək edəcəkdir.

 

Bookmark and Share