www.applmath.az

Home az | ru | en

İnformatika

Kursun məqsədi. İnformatika fənninin tədris olunmasında əsas məqsəd informatikanın alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma istiqamətində nəzəri və praktiki tərəflər haqqında lazımi biliklərin verilməsi və kompyuterdə Paskal və Delphi dilində tərtib edilmiş proqramların araşdırılmasıdır.

Bookmark and Share