www.applmath.az

Home az | ru | en

İnformatikanın tədrisi metodikası

Kursun məqsədi. Əsas məqsəd informatikanı müasir tələblərə cavab verə biləcək səviyyədə tədris edə bilən gələcək müəllimləri hazırlamaqdır. Bu fənn üzrə tələbələr informatika tədrisi metodikası üzrə həm nəzəri, həm də praktiki biliklər əldə edirlər.

 

Bookmark and Share