www.applmath.az

Home az | ru | en

Optimallaşdırma üsulları

İxtisas: Tətbiqi riyaziyyat , İnformatika
“Optimallaşdırma üsulları” fənninin əsas məqsədi tələbələrə praktikada rast gələn optimallaşdırma məsələlərinin riyazi modellərini qurmaq, onun nəzəri təhlilini aparmaq, ədədi həll üsullarından istifadə etmək, bu üsulları müasir kompüterlərdə realizə etmək və öyrənilən məsələyə dair son rəy söyləmək bacarığını aşılamaqdır.

Bookmark and Share