www.applmath.az

Home az | ru | en

Optimallaşdırma və idarəetmənin riyazi əsasları

İxtisas:   Tətbiqi riyaziyyat
Optimallaşdırma və idarəetmə məsələləri iqtisadi, texniki, fiziki və digər proseslərin öyrənilməsi zamanı meydana gəlir. “Optimallaşdırma  və idarəetmənin riyazi əsasları” fənninin məqsədi müxtəlif növ ekstremal həll üsullarını tələbələrə  öyrətməkdən ibarətdir. Bu fənn “Optimallaşdırma üsulları” fənninin davamı kimi tədris olunur. Burada əsasən sonsuz ölçülü optimallaşdırma və idarəetmə məsələləri  öyrənilir.

Bookmark and Share