www.applmath.az

Home az | ru | en

ƏLİYEVA (ORUCOVA) SEVİNC

dosent
İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrası
e-mail: orujeva@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Orucova S.H. 7/10/1981-ci il tarixində Azərbaycanda, Şamaxıda anadan olmuşdur. Ailəlidir. 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1998-2002 BDU-nun Tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin tələbəsi,
2002-2004 BDU-nun Tətbiqi-riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının magistrantı
2007-ci ildən AMEA-nın Kibernetika institutunun dissertantı

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2005, İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının müəllimi

TƏDQIQAT SAHƏSI
Paylanmış sistemlər, multixidmətli rabitə şəbəkələrinin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2004, sentyabr, Bakı, “Elm və təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi” beynəlxalq konfransı

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat, informatika və iqtisadiyyatın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı , GSM/GPRS şəbəkəsinin Neuts üsulu ilə emalı, 2008
2. Qafqaz universiteti jurnalı , Paylanmış sistemlərdə qlobal yoxlama nöqtələrinin yaradılması alqoritmi, 2005
3. "О средствах и технологиях оптической мобильной связи"-The 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies,12-14 oktyabr, 2011, səh.314-317
4. Структура сотовых мобильных сетей и задачи их оптимизации //Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2011, №1, s.113-121
5. SDN texnologiyaların mobil şəbəkələrə inteqrasiyası,Qafqaz universiteti jurnalı, Number 2 , Volume 3,Bakı -2015 ,məqalə
6. Proqramla təminatı ilə iradə olunan şəbəkə konsepsiyası,tezis,Gənc tədqiqatçiların  İV  beynalxalq elmi KONFRANSI,Bakı,2016,s.416-41

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
2005-2007 Grant „3486“ STCU „Polimer matrisdə formalaşmış halkogenid yarımkeçiricilərin nanohissəciklərində diffuziya və ion mübadiləsi prosesləri“
2006-2008 Grant „3840“ STCU „PTFE sənaye tullantılarının zərərləşdirilməsi beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə vasitə kimi “

KITABLAR və PROQRAMLAR
1. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //Kompüter elmləri ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013.
2. İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma kafedrasının fənn proqramları //İnformatika müəllimliyi ixtisası üzrə. – Bakı. – BDU. – 2013. - 24s.
3. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Компьютерные науки. – Баку. – БГУ. – 2013. – 45с.
4. Программы по кафедре Информационные технологии и программирования //Специальность Преподаватель информатики. – Баку. – БГУ. – 2013. – 24с.
5. İnformatika – 10,dərslik, Azərbaycan dilində,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qrif nömrəsi:2017- 093© Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2017,Fiziki çap vərəqi 13. Səhifə sayı 208,Bakı – 2017

Bookmark and Share