www.applmath.az

Home az | ru | en

İqtisadi təhlilin optimallaşdırma üsulları

İxtisas: İqtisadi kibernetika
Fənnin məqsədi iqtisadi təhlil üçün istifadə olunan optimallaşdırma məsələləri və onların ədədi həll üsullarının öyrənilməsindən ibarətdir.

 

Bookmark and Share