www.applmath.az

Home az | ru | en

İqtisadiyyatın oyun məsələləri.

Fənnin tədrisində məqsəd kollektiv fəaliyyətin iqtisadi məzmunlu modellərini araşdırmaq, individual və kollektiv mənafelərin qarşılıqlı əlaqəsini təhlil etmək və bu cür şəraitdə qarşıya çıxan qərar qəbuletmə məsələlərini öyrənməkdir.
Fənn kollektiv fəaliyyətdə qəbul olunan qərarın elmi əsaslandırılması  vərdişinə yiyələnməyə, rifahın bölgüsü zamanı ədalətlilik prinsipinə mümkün qədər əməl olunmasının inandırılmasına xidmət  edir.
Fənnin praktiki əhəmiyyəti onun məzmununun bazar iqtisadiyyatının mahiyyətinə uyğun olmasıdır. Qiymətləndirmə metodu-yazılı,şifahi,test.

Bookmark and Share