www.applmath.az

Home az | ru | en

Quliyev Natiq

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent
İş telefonu:
e-mail: Natigguliyev@yahoo.com
Şəxsi sayt:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1970- ci il 25 iyunda Ermənistan respublikasinin İcevan səhərində anadan olmuşdur.
1978-1988- ci illərdə Ermənistan respublikasinin İcevan rayonunun Polad kənd orta məktəbində oxumuşdur.
1988- ci ildə Baki Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakultəsinə qəbul olunmuşdur.
1988-89- cu illərdə Sovet ordusunda hərbi xidmətdə olmuşdur.
1989-1994 ci illərdə Baki Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakultəsində təhsil alib.
1994- cü ildə də Mexanika-riyaziyyat fakultəsininin "Differensial və inteqral tənliklər" kafedrasina aspirant qəbul olunmuşdur.
2001- ci ildə "Elliptik tənliklər üçün ümumiləşmiş ballistik məsələlərin həlli" adli namizədlik dissertasiyasi mudafiə edərək fizika- riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almişdir.
1994- cü ildən Baki Dövlət Universitetində "Differensial və inteqral tənliklər", "Ümumi riyaziyyat" və "İnformatika" kafedralarinda dərs aparmişam, hal-hazirda isə Tətbiqi-riyaziyyat fakultəsinin "İnformatika" kafedrasinda müəllim vəzifəsində çalişiram.
Ailəlidir. İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuş, 1994-cü ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir,
2001-cu ildə 01.01.02 - diferensial tənliklər ixtisası üzrə "Elliptik tənliklər üçün ümumiləşmiş ballistik məsələlərin həlli" mövzusunda müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1994-95- ci illərdə Baki şəhəri Nizami rayonu 70 sayli məktəb litseydə müəllim.
1994- cü ildən Baki Dövlət Universitetində "Differensial və inteqral tənliklər", "Ümumi riyaziyyat" və "İnformatika" kafedralarinda saat hesabi ilə dərs aparmişam,
2003-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında müəllim
2008-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin İnformatika kafedrasında dosent.
İnformatika və Elmdə və təhsildə kompyuter texnologiyasi
18 məqalə.
1 kitab

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

1. N.Ə.Quliyev. İnternet vasitəsiləelektronkommersiyadaödənişqaydaları-medoikvəsait. Bakı2011.
2. Natiq Quliyev, Zafar Shamilov. İnformation method in modeling. Journal of Qafqaz University Mathematics and Compuer Science №33, 2012.s. 84-91.
3. N.Ə.Quliyev, Z.Ə. Şamilov. Turizmdə informasiya texnologiyalarının tətbiqi. Fənn proqramı. Bakı 2012.
4. N.Ə.Quliyev. Elektron sənədlərin müəllif hüquqlarının müdafiəsi haqqında. Bakı universitetinin xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası №4, 2014.səh. 69-77.
5. N.Ə.Quliyev, F.N. Kərimov. Office 365 vəactive directory sinxronizasi­yası. Bakı universitetinin xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası №4, 2015.səh. 103-114.

TƏDQIQAT SAHƏSI
İnformasiya nəzəriyyəsi və informasiya təhlukəsizliyi məsələləri, Elektron rəqəmli imzanin kriptodayaniqligi məsələsi, Elektron kommersiya, Elleptik tip tənliklər üçün ballistika məsələsi.

KITABLAR və PROQRAMLAR

1. Quliyev Natiq, ŞamilovZəfər. İnformatika. Dərsvəsaiti. Bakı 2013.səh. 728.
2. Quliyev Natiq. Microsoft Publisher 2010. Dərsvəsaiti.Bakı 2015.səh. 179.

Bookmark and Share