www.applmath.az

Home az | ru | en

Riyazi analiz

(İnformatika müəllimliyi ixtisasında)

«Riyazi analiz» fənninin məqsədi- sonsuz kiçik kəmiyyətlərin analizi vasitəsilə dəyişən kəmiyyətlərin araşdırılmasının fundamental üsulları ilə tanış olmaqdır (bunların əsasını diferensial və inteqral hesabı təşkil edir).

Bu fənnin araşdırma obyekti funksityalardır.Onların köməyilə təbiət qanunlarını, texnikada baş verən müxtəlif prosesləri ifadə etmək olur.

«Riyazi analiz» fənni «Həndəsə və cəbr» fənni ilə bilavasitə bağlıdır və «Diferensial tənliklər», «Riyazi fizika tənlikləri», «Ədədi üsullar», «Ehtimal nəzəriyyəsi», «Optimallaşdırma üsulları», «Əməliyyatlar tədqiqi» fənləri üçün baza rolunu oynayır.

«Riyazi analiz» fənni müasir riyaziyyatın inkişafının mühüm istiqamətini əks etdirir. Burada hesablama üsulları ilə bağlı məsələlərə baxılır.Ona görə də «Riyazi analiz» fənninin qiymətləndirmə metodu – yazılı.

 

Bookmark and Share