www.applmath.az

Home az | ru | en

İsgəndərov Asəf Daşdəmir oğlu

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor
İş telefonu: +(994) 12 438 02 40
e-mail: asaf@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1941-cı il fevralın 5-də Lerik rayonunun Cəngəmiran kəndində anadan olub.
1948-1958-ci illərdə Lerik rayonuCəngəmiran kənd mək¬təb¬ini qızıl medalla bitirib.
1958-1963 -cü illərdə BDU-nun Fizika fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
1963-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin „Riyazi və nəzəri fizika“ ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olur. Aspirant hazırlığını M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində keçmişdir.
Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1967, f.-r.e.n, «İstilikkeçirmə nəzəriyyəsinin bəzi tərs məsələləri», MDU
1978, f.-r.e.d. «Parabolik və elliptik tənliklər üçün tərs məsələlər»
1973, Dosent
1979, Professor
1986- ci ildə Xalqlar Dostluğu ordeni ilə təltif olunmuşdur,
2000- ci ildə Əməkdar müəllim,
2008 –ci ildə Əməkdar elm xadimi.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1967-1973-cü illərdə AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda baş elmi işçi vəzifzsində çalışıb.
1973 – h/h , kafedra müdiri, Optimallaşdırma və idarəetmə kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi, BDU,
2005, Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru,
2006, AMEA – nın Lənkəran Reginal Elmi Mərkəzinin sədri,
Apardığı dərslər: Optimallaşdırma üsulları, İqtisadi təhlildə optimallaşdırma üsulları, Paylanmiş parametrli sistemlərin optimal idarəolunmasi. 150 elmi məqalənin, 45-ə qədər elmi-ictimai-populyar məqalə və 3 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Riyazi- fiziki tənliklərlə təsvir olunan proseslərin optimal idarəolunmasi, tərs məsələlər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Mathematical Modeling and applied mathematics". International IMAGS conference, 18-23 Cune, 1990, Moscow.
2. "National Conference on environmental pollution's ", 16-18 Cune, 1999, Islamic Azad University of Ardabil.
3. International Conference "Inverse problems: Modeling and Simulation", Fethiye, Turkey, 2004.
4. Proceedings of International Conference "Inverse and ill-posed problems", Novosibirsk, 2002.
5. 6th international ISAAC Congress held in Ankara, Turkey, report in the conference, 13-18 august. 2007.
6. Inverse and ill-posed problems of mathematical phusics , Novosibirsk, Russia 20-25 august 2007.
7. The International conference "Inverse problems: Modeling and Simulations" held on May 26-30, 2008 Fetiye Turkey.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
1. Обратная задача для линейной системы параболических уравнений. ДАН России, 2008, № 10, стр. 381-386.
2. Numerical identification of unknown coefficients of elliptic type equation. Abstracts of the International conference "Inverse problems: Modeling and Simulations" held on May 26-30, 2008 Fetiye Turkey Edited by H.T. Banks e.s., 79-80 p.
3. Special identification problem for elliptic equations. 6th international ISAAC Congress held in Ankara, Turkey, report in the conference, 13-18 august. 2007.
4. Variation method of solution of inverse problem for elliptic equation. Inverse and ill-posed problems of mathematical phusics , Novosibirsk, Russia 20-25 august 2007.
5. Optimal control problem with un bounded potential for multi-dimensional non-liner non-stationer Shrodinger equation. Proceedings of Lenkaran State University , 2007, pp.1-51
6. Identification problem for nonstatioanon Shrodinger equation. Prosidings of the Lenkoran State University, 2005, pp. 5-26

KITABLAR
1993, 2002, 2003.Optimallaşdırma üsulları
2008, Optimallaşdırma üsulları. Misal və məsələlər.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
3 dəfə DAAD 2 dəfə İNTAS-ın qrantını almışdır

Bookmark and Share