www.applmath.az

Home az | ru | en

Sistem və tətbiqi proqram təminatı

Kursun məqsədi. Sistem və tətbiqi proqram fənninin tədrisində əsas məqsəd OFFİCE haqqında nəzəri məlumatların verilməsi, praktiki iş vərdişlərinin mənimsədilməsi və xidmətedici proqramlar haqqında geniş məlumatın verilməsidir.

Bookmark and Share