www.applmath.az

Home az | ru | en

Süni intellekt və ekspert sistemlər

Kursun məqsədi. Süni intellekt və ekspert sistemlər fənninin tədrisində əsas məqsəd süni intellekt sistemlərinin əsas inkişaf istiqamətlərinin öyrənilməsi, biliklər bazası və onların təsvir üsullarının araşdırılması, ekspert sistemləri, onların tətbiq sahələri və strukturunun öyrənilməsindən ibarətdir.

Bookmark and Share