www.applmath.az

Home az | ru | en

Sonlu avtomatlar

Sonlu avtomatlar nəzəriyyəsi riyazi kibernetikanın bölmələrindən biri olub, riyazi modellərin (avtomatların, maşınların), real mövcud olan qurğuların və sistem (texniki, bioloji) və ya abstrakt sistemlərin (riyazi maşın, aksiomatik nəzəriyyə) diskret zaman anında diskret informasiyanın emal edilməsini öyrənir.

Bookmark and Share