www.applmath.az

Home az | ru | en

Tədris olunan fənnlər

SABAH magistartura üzrə tədris Bakı Dövlət Universitetinin tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi , Kompüter elmləri ixtisasının Komputer elmləri və texnologiyaları ixtisaslaşması üzə (Azərbaycan bölməsi) həyata keçirilir. Bu ixtisaslaşma üzrə aşağıdakı fənnlər tədris olunur.

Fənnin adı Fənnin krediti
1. Xarici dil 6 kredit
2. Riyaziyyatın müasir problemləri 6 kredit
3. Approksimasiya alqoritmlər 8 kredit
4. Süni intellektə giriş 6 kredit
5. Texnologiyanın idarə olunmasının müasir üsulları 6 kredit
6. Proqram təminatının inkişafı 6 kredit
7. Datalogiyaya giriş 8 kredit
8. Kiber təhlükəsizliyə giriş 8 kredit
9. Alqoritmlər və verilənlərin strukturları 6 kredit
10. Maşın öyrənilməsinin müasir mövzuları 6 kredit
11. Bulud hesablamaları 6 kredit

 

Bookmark and Share