www.applmath.az

Home az | ru | en

Tələbə Gənclər Təşkilatı

Azərbaycan  Respublikası Prezident Administrasiyası Rəhbərinin 2005-ci il 15 fevral tarixi 41№li Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında bütün ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsi məqsədi iıə Tələbə Gənclər Təşkilatları yaradılmışdır. Bakı Dövlət  Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsində də Tələbə Gənclər Təşkilatı fəaliyyət göstərir. Təşkilatın idarə heyətində sədr, sədrin  müavinləri və aktiv üzvlər də daxil olmaqla 10 nəfər tələbə fəaliyyət göstərir.

Tələbə Gənclər Təşkilatının Əsasnaməsi
(yazıya bu linki yerlesdirin: https://www.asyou.az/syo/regulations?lang=az )

Tələbə Gənclər Təşkilatlnın fakültə üzrə sədri

Səfərova Səma Vəli qızı

Sədrin müavinləri:
1. İbrahimova Fatimə Məzahir qızı
2. Nuriyev Kamran Cəbrayıl oğlu
3. Kərimli Aydan Etibar qızı

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri
Zeynəb İskəndərli

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin (TEC) 2020-ci il HESABATI


Əlaqə vasitələri:
BDU  TGT iləəlaqə:
Facebook: https://www.facebook.com/BDUTelebeGencler
Instagram: https://www.instagram.com/bdu_tgt
Twitter: https://www.twitter.com/tgtbdu
E-mail: [email protected]
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC34KAvgpwzdQtooyGINpO_g
Telefon: +994125102587

Bookmark and Share