www.applmath.az

Home az | ru | en

Vergi sistemi

Fənnin əsas məqsədi— verginin mahiyyəti və növlərini, vergitutmanın iqtisadi mahiyyətini, Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin, vergilərin müəyyən edilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını öyrənməkdir. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində tələbələrə bu fənnin tədrisi vacibdir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu-yazılı,test,şifahi  ola bilər.

Bookmark and Share