www.applmath.az

Home az | ru | en

Xətti Cəbr

(İnformatika müəllimliyi ixtisasında)

“Xətti cəbr” fənni fundamental fənlərdən biridir. Burada tələbələr əsas cəbri anlayışlarla tanış edilir və onlarda xətti cəbr məsələlərini həlletmə vərdişləri yaradılır.

Tələbələr sonrakı təhsillərini davam etmək üçün mütləq xətti cəbr fənnini müvəffəqiyyətlə mənimsəməlidirlər, çünki bu fənn “Tətbiqi funksional analiz”, “Xətti proqramlaşdırma”, “İqtisadiyyatın riyazi üsulları” kimi fənnlərlə sıx əlaqədədir.

Fənnin qiymətləndirmə metodu - yazılı

Bookmark and Share