www.applmath.az

Home az | ru | en

50+50

05/01/2011

50+50 Universitet daxili 2010-2011 il üçün grantı Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsində udanları təbrik edirik və onlara uğurlar arzulayırıq!!!

Udanların siyahısı:
§1. PROFESSOR-MU
ƏLLİM HEYƏTİ (ƏMƏKDAŞLAR):
Xanm
əmmədov Aqil  Xanməmməd oğlu
Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinin “Tətbiqi riyaziyyat” kafedrasının professoru “Исследование некоторых нелинейных явлений в дискретных динамических системах” movzusunda layihəsinə gorə;

§2. GƏNC (35 YAŞADƏK) PROFESSOR-MUƏLLİM HEYƏTİ (ƏMƏKDAŞLAR):
Culfayeva
Cinarə Elcinqızı
Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinin IIkursmagistrantı, “Xətti yuklənmiş parabolik tip diferensial tənlik ucun bir qarışıq məsələnin həllinə duz xətlər usulunun tətbiqi və alınmış yeni məsələnin həllinin yığılmasının tədqiqi” movzusunda layihəsinə gorə;

§3. ASPİRANT, DİSSERTANTVƏ MAGİSTRANTLAR:
Ə
liyevaSevincHəmzağaqızı
Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinin “Informasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasının muəllimi “Системный анализ и разработка методов и алгоритмов интеграции беспроводных и оптических сетей” movzusunda layihəsinə gorə;

§ 4. TƏLƏBƏLƏR:
M
əmiyevaTurkanSəyyafqızı
Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinin IVkurs, 390 qrup tələbəsi “Spektrin olmadığı və ya butun mustəvi spektr olarsa qarışıq məsələnin həllinin araşdırılması” movzusunda layihəsinə gorə.

Bookmark and Share