www.applmath.az

Home az | ru | en

BDU videodərslərə start verir

16/03/2020

Tədrisdə yaranan hazırkı vəziyyətlə əlaqədar olaraq, tələbələrin dərs prosesindən kənar qalmaması üçün Bakı Dövlət Universiteti videodərslərə start verir.

Universitet tələbələrə mövcud dərslərin linklərini təqdim edir:

1.Nezaket Huseynova modul 2-Endoderma mənşəli orqanların inkişafı

https://youtu.be/DluiKnOI2zo

2. Abdullayev Fuad modul 2- Limit anlayışı.

https://youtu.be/ZEf_IXxQnAQ

3.Nezaket Huseynova- Qostrulyasiya

https://youtu.be/KM48qfZoep0

4.Memmedova Seba III Modul-Ümumi metalların biokimyası

https://youtu.be/1geWn-VFKrM

5. Memmedova Seba II Modul-Kodeks birləşmələrinin davamlılığı

https://youtu.be/EpPI89yFjT4

6. Memmedova Seba I Modul-Elementlərin müxtəlif təsnifatı

https://youtu.be/rULUrdcI8hs

7. Memmedov Huseyn modul 1-Fəlsəfə-Mədəniyyət sistemində onun yeri

https://youtu.be/i63BXoMbdtY

8. Huseynov Terlan modul 3-Katur tozlanması,katur oblastı

https://youtu.be/Ka2WaxHC8B8

9. Huseyinli Abueli Modul 5-Ətraf mühitin üzvi maddələrlə çirklənməsi

https://youtu.be/V8_QVqJd4BQ

10. Huseyinli Abueli Modul 4- litosfer, litosferin torpaq örtüyünün tərkibi, xassələri və əhəmiyyəti

https://youtu.be/J-A_pyJxkdA

11. Huseynov Feteli Modul 3-ekoloji kimya

https://youtu.be/bRFhfEGqPvs

12. Huseynov Feteli Modul 2-ekoloji kimya

https://youtu.be/itPlOXW0ljw

13. Huseyinli Abueli-avtobioqrafiya

https://youtu.be/Sdrhd8P-AmM

14. Valeh Ismayilov modul 3-Kimyanın əsasları, üzvi və qeyri üzvi analitik kimya

https://youtu.be/CzCURYtp_nE

15. Valeh Ismayilov modul 2- Kimyanın əsasları, üzvi və qeyri üzvi analitik kimya

https://youtu.be/xYGAuoOwyQA

16. Valeh Ismayilov- Kimyanın əsasları, üzvi və qeyri üzvi analitik kimya

https://youtu.be/rE228oHeCeI

17. Ulviya Agabeyova modul 2-müsəlman şərqi ölkələrinin fəlsəfəsi kursu üzrə qısa məlumat

https://youtu.be/cXnBtbhFY_w

18. Ulviya Agabeyova modul 1-müsəlman şərqi ölkələrinin fəlsəfəsi- şərq peripatetikləri Azərbaycanda şərq peripatetizminin davamçıları, müsəlman qərbində peripatetik fəlsəfə.

https://youtu.be/KxyP2BOHfPs

19. Ulviya Agabeyova- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/t98oojzNLDI

20. Sharifov Yaqub modul 5-cəbr və analizin ədədi üsulları- köklərin ayrılması, sadə literasiya üsulu, kəsənlər üsulu

https://youtu.be/YrbE44WevL4

21. Sharifov Yaqub modul 4- cəbr və analizin ədədi üsulları-ədədi inteqrallanma və ədədi differensialanma.

https://youtu.be/9-5EzzeUWRQ

22. Sharifov Yaqub modul 2- cəbr və analizin ədədi üsulları- funksiyaların polinomlarla interpolyasiyası

https://youtu.be/lWBto0_ezYE

23. Sharifov Yaqub modul 1- cəbr və analizin ədədi üsulları- ədədi üsullarla hesablama və eksperimentin tərkib hissəsi

https://youtu.be/vuQsT9b4F4M

24.Şərifov Yaqub-Avtobioqrafiya

https://youtu.be/WCN8qux7qu8

25. Sevinc Eiyeva Modul 5-televiziya dili

https://youtu.be/2k4hqnZBjRU

26. Sevinc Eiyeva Modul 1- kütləvi informasiya vasitələrinin dili və üslubu

https://youtu.be/w4YzOvYOxZM

27. Rena Qasimova modul 4-elektromaqnit

https://youtu.be/eg2IoIxaApE

28. Rena Qasimova modul 3-elektromaqnit

https://youtu.be/VsaYUo-JHNY

29. Rena Qasimova modul 2-elektromaqnit

https://youtu.be/_g4iBlPfVOw

30. Rena Qasimova modul 1-elektromaqnit

https://youtu.be/ZtMEyjkr5HI

31. Rena Qasimova-avtobioqrafiya

https://youtu.be/SXmCsBt9kT4

32. Quliyeva Sevinc modul2-torpaq mikrobiologiyası, qeyri-üzvi maddələrin mikrobioloji çevrilmələri, torpaq mikroorqanizmlərinin yaşama mühiti kimi, spesifikliyi

https://youtu.be/74rFZAK6JpQ

33. Quliyeva Sevinc-avtobioqrafiya

https://youtu.be/xagNXd1POeA

34. Qeribov Yaqub modul 4-dünya landşaftlarının antropogen transformasiyası

https://youtu.be/Vwap4P7GjWI

35. Qeribov Yaqub modul 3- dünya landşaftlarının antropogen transformasiyası-meşələrin qırılması

https://youtu.be/mrXaVZDbMng

36. Qeribov Yaqub modul 2- dünya landşaftlarının antropogen transformasiyası- yerin relyefi və geoloji üzünün dəyişilməsi

https://youtu.be/dxX25_mnf5Q

37. Qeribov Yaqub modul 1- dünya landşaftlarının antropogen transformasiya- fiziki, coğrafi differensasiyanın əsas qanunauyğunluqları

https://youtu.be/sYHoXNZ-g4Y

38. Qeribov Yaqub- avtobioqrafiya

https://youtu.be/FAMUVTILvYA

39. Musayeva Vusale modul 1- nəşrin redaktə hazırlığı- soraq məlumat nəşrləri

https://youtu.be/X9R6UVZBw9c

40. Musayeva Vusale- avtobioqrafiya

https://youtu.be/PqJvE1sGeaI

41. Musayeva Kemale modul 3- ərəb dili – 3samitli sadə fellərin fonetik-morfoloji təsnifatı

https://youtu.be/0xtefLNgrNE

42. Musayeva Kemale modul 2- ərəb dili- ərəb dilində keçmiş, indiki, gələcək forması

https://youtu.be/piyqnmQgM-k

43. Musayeva Kemale modul 1- ərəb dili- ərəb dilinin orfoqrafiyası

https://youtu.be/dRGy_x582pg

44. Metin Memmedli modul 3-Azərbaycanın xarici siyasəti

https://youtu.be/feS8q5EuRhY

45. Metin Memmedli modul 2-Azərbaycanın xarici siyasəti

https://youtu.be/5Z5w3c2HEvs

46. Metin Memmedli modul 1-Azərbaycanın xaricic siyasəti

https://youtu.be/GFodUj_l8ks

47. Metin Memmedli- avtobioqrafiya

https://youtu.be/SleFhv3kJNg

48. Mehriban Hemidova modul 2- Gömrük işinin təşkili- gömrük ödənişləri

https://youtu.be/9urT7SXrjoQ

49. Mehriban Hemidova modul 1- gömrük işinin təşkili- gömrük siyasəti

https://youtu.be/dKTFvUlweo4

50. Mehriban Hemidova- avtobioqrafiya

https://youtu.be/Kh_T08NlOV8

51. Mammadov Rahim Modul 1- Beynəlxalq ümumi hüququn ümumi anlayışlı

https://youtu.be/_fl7E0qlD54

52. Mammadov Rahim- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/KuvnIDFfrdc

53. Mammadov Ibrahim Modul 3- Müasir metodlar, nüvə, maqnit rezonansı

https://youtu.be/iX4UNHZDMnc

54. Mammadov Ibrahim Modul 2- Müasir metodlar, nüvə, maqnit rezonansı

https://youtu.be/4FcN6zZWhzY

55. Mammadov Ibrahim Modul 1-müasir metodlar, nüvə, maqnit rezonansı

https://youtu.be/KKPfP7jYlgk

56.Mammadov İbrahim-Avtobioqrafiya

https://youtu.be/UjFIoJXpyBY

57. Mammadli Maharram modul 3- Dialektlərin sintaktik və leksik xüsusiyyətləri

https://youtu.be/tu-0rK7n8JI

58. Mammadli Maharram modul 2- Azərbaycan dili dialektlərinin fonetik morfoloji xüsusiyyətləri

https://youtu.be/fRgAih8keOw

59. Mammadli Maharram modul 1- Dialektologiyanın mövzusu, əsas anlayışlar

https://youtu.be/3AgxvEGh8u0

60.Mammadli Maharram- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/HBwHYB-DMHI

61.Lalə İsmayılova- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/ekJAwX9di3M

62.Könül Mammadova Modul 2- İsimlərin hal kateqoriyaları

https://youtu.be/e5689jx0Hjc

63. Könül Mammadova Modul 1- Qrammatik cins

https://youtu.be/2JeqNBAjQ5w

64. Könül Mammadova – Avtobioqrafiya

https://youtu.be/yfbZPX1V4x4

65. Kəmalə Musayeva- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/Fhqxs11oBV8

66. İsmayılova Nigar Modul 3- Elektron kataloq nədir?

https://youtu.be/wY6ZI6JCjQw

67.İsmayılova Nigar Modul 2- Avtoritet fayllar. Avtomatlaşdırılmış Kitabxana informasiya sistemləri.

https://youtu.be/dPYYca9iGmo

68. İsmayılova Nigar Modul 1- Kitabxanaların komputerləşdirilməsinin əsasları fənninin məqsədi

https://youtu.be/95Oe-EJJQWw

69.İsmayılova Nigar- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/HaLUwD3ipbI

70.İmamverdiyev Nazim modul 3- Adalar qövslərinin, kontinentlərin fəal kənarının kolleziya zonalarının ,Azərbaycanın normativ formasiyaları.

https://youtu.be/dUJTb9XiCAE

71. İmamverdiyev Nazim modul 2- Müasir geodinamik şəraitlərin normatizmi

https://youtu.be/0P1LcEdBNaw

72. İmamverdiyev Nazim modul 1-Normativ formasiyalar, assosiasiyalar və komplekslər, metrokimyəvi seriyalar, üst mantianın kimyəvi tərkibi, ilkin maqmanın təkamülü.

https://youtu.be/SF2uwW99OA4

73. İmamverdiyev Nazim-Avtobioqrafiya

https://youtu.be/t4-fETqzO6k

74.Heshimov Sadiq Modul 5- Şərti Qradient üsulu, cərimə funksiyaları üsulu.

https://youtu.be/0H0CyP_j6mA

  1. 75. Heshimov Sadiq Modul 4- Nö             qtənin çoxluğa proyeksiyası anlayışı, ayırma teoremləri, qabarıq planlaşdırma məsələsi və planlaşdırma məsələsi üçü Kuntaki teoremi

https://youtu.be/fCyEamOR9GE

76. Heshimov Sadiq Modul 3- Qabarıq analizin elementləri

https://youtu.be/eyD3N8QiqHU

77. Heshimov Sadiq Modul 2- Xətti proqramlaşdırma məsələsinin qoyuluşu

https://youtu.be/-JZa5y9JZs0

78. Heshimov Sadiq Modul 1- Optimallaşma məsələsinin qoyuluşu və təsnifatı

https://youtu.be/k_27vkNpfKs

79. Heshimov Sadiq Modul- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/TIlXRwbtgj0

80.Gülxanım Qarayeva modul 3- Ərəb ölkələri tarixi

https://youtu.be/0Dr0AsWQtPY

81. Gülxanım Qarayeva modul 2- Ərəb ölkələri tarixi

https://youtu.be/sA9dsyTy5gc

82. Gülxanım Qarayeva modul 1- Ərəb ölkələri tarixi

https://youtu.be/Ih0u0pwa1oQ

83. Gülxanım Qarayeva- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/lWjbMAFx9hI

84. Gulehmedov Sahib modul 4- Fermentlərin təsnifatı və nomenklaturası,

fermentlərinin fəallığının tənzimlənməsi

https://youtu.be/RUHqOABpjTw

85. Gulehmedov Sahib modul 3- Fermentlərin təsir mexanizmi

https://youtu.be/ol3FvVjN3gY

86. Gulehmedov Sahib modul 2- Fermentlərin kimyəvi təbiəti, fəal mərkəz,

Kofermentlər və digər kofaktorlar

https://youtu.be/20rfj1l0udI

87. Gulehmedov Sahib modul 1- Giriş bəhsi, Enzimologiyanın inkişaf tarixi, fermentlərin ayrılması və tənzimlənmə üsulları

https://youtu.be/b4YzP3kxSKU

88. Etibar Novruzov Modul 4- Elektrik profilləməsi üsulları, elektromaqnit profilləməsi məlumatlarının interpretasiyası və emalı

https://youtu.be/eOvzOjFXw7g

89.Etibar Novruzov Modul 3- elektrik kəşfiyyat bəhsi

https://youtu.be/M7O375EcvyI

90.Etibar Novruzov Modul 2- elektrik kəşfiyyat bəhsi

https://youtu.be/OWa8GPHdd8U

91. Etibar Novruzov Modul 1- elektrik kəşfiyyat bəhsi

https://youtu.be/bQqYWDu9W5Q

92. Etibar Novruzov- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/NB4KQr0KjdQ

93. Elmina Qedirova Modul 3-Dünya okeanlarının çirklənməsi problemi

https://youtu.be/n27tCcf11AE

94. Elmina Qedirova Modul 2- İstehsalat müəssisələrində tullantı sularının təmizlənmə mərhələləri

https://youtu.be/Z6OHN0agQg8

95. Elmina Qedirova Modul 1- Tullantı sularının təkrar istismarı

https://youtu.be/YIFjiszeD3k

96. Elmina Qedirova- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/DFUJb-F6kuA

97. Eliyeva Sevinc Modul 3- Ədəbi dil normaları- mətbuat dili və ədəbi dil

https://youtu.be/Q3UoUTBqcLI

98. Eliyeva Sevinc Modul 2- Azərbaycan dili haqqında ümumi məlumat

https://youtu.be/YDxpcEkgbVU

99. Eliyeva Sevinc- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/tBCvjPQF8Vk

100. Davudov Qismet Modul 3- Yaponiya tarixinin bəzi məsələləri

https://youtu.be/yx4K9LLZn3g

101. Davudov Qismet Modul 2- Yaponiya tarixi haqqında

https://youtu.be/hs1z5YntsUw

102. Davudov Qismet Modul 1- Yaponiyanın tarixi mərhələləri

https://youtu.be/G-SF7EZFkdk

103. Davudov Qismet- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/QOgTbp1XxkM

104. Abdullayev Fuad modul - Həqiqi ədədlər çoxluğunun tamlığı ilə bağlı əsas prinsiplər

https://youtu.be/4b3mIrNaWl0

105. Ali Huseynli modul 2-Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

https://youtu.be/RgvxKo4G75w

106. Ali Huseynli modul 1- Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi

https://youtu.be/2tTs7VVLFBM

107. Ali Huseynli- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/mQtsWQ9Tg_Q

108. Ahmadov Ismet Modul 3-Nanohissəciklərin bioloji yollarla alınması

https://youtu.be/G2-8vR77eVA

109. Ahmadov Ismet Modul 2- Nanohissəciklərin alınmasının kimyəvi üsulları

https://youtu.be/4FQCuxML48c

110. Ahmadov Ismet Modul 1- Nanohissəciklərin alınması üsulları

https://youtu.be/SpFHbh6tx_s

111. Ahmadov Ismet- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/0Le0Xffzv44

112. Ahmadov Ali Modul 2- Ölçülən funksiyalar

https://youtu.be/o2ADg3gNpCY

113. Ahmadov Ali- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/BS_-rL2NpYk

114. Sadiqova Aytekin modul 5- Optimallaşdırma üsulları

https://youtu.be/SsEd7SyLVZg

115. Sadiqova Aytekin modul 4-Nöqtənin çoxluğu proyeksiyası, ayırma teoremləri, qabarıq proqramlaşdırma məsələsi

https://youtu.be/Tcp9KNtZ09U

116. Sadiqova Aytekin modul 3- Qabarıq çoxluqlar və onların xassələri

https://youtu.be/fbxIOYHgeZc

117. Sadiqova Aytekin modul 2- Xətti proqramlaşdırma

https://youtu.be/O7uB5ipm3Jw

118. Sadiqova Aytekin modul 1- Optimallaşdırma məsələsinin qoyuluşu və təsnifatı

https://youtu.be/YprRkZjepno

119. Sadiqova Aytekin Sevinc Aygun- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/RDHi_nCRRVs

120. Ramazanov Mammadali modul 2-Nanohissəciklərin alınması

https://youtu.be/V6_6ELmRQ2o

121. Ramazanov Mammadali modul 1-Nanohissəciklərin alınması üsulları

https://youtu.be/g_V-U4psT9c

122. Ramazanov Mammadali- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/9yNlyU4Bvbo

123. Rafiq Quliyev- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/v2XJk9AQmCs

124. Racabov Mammad Racab oglu- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/dW6rvuCRtsk

125. Racabov Mammad modul 2-Dalğa funksiyası

https://youtu.be/zmwGD4aCmvY

126. Racabov Mammad modul 1-Operator anlayışı

https://youtu.be/02tP5R4OtJ0

127. Qurbanova Melahat Modul 1-Dərman maddələri sintezi

https://youtu.be/4T18G11c6mQ

128. Panahova Kamala modul 5-Böyük sufi şairlər və filosoflar

https://youtu.be/eUhx-kAphhg

129. Panahova Kamala modul 4-Sufi ənənələrinin sistemləşdirilməsi

https://youtu.be/EVF66ULZTpI

130. Panahova Kamala modul 3- Sufiliyin klassik dövrü

https://youtu.be/P6tEPknNS-A

131. Panahova Kamala modul 2-Sufiliyin ilk nümayəndələri

https://youtu.be/9OHTsOttsrk

132. Panahova Kamala modul 1-Sufilik fənni haqqında

https://youtu.be/Wu1qL_Sw3ts

133. Panahova Kamala- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/Oyz1nGTfRFo

134. Osmanoglu Meti modul 4-XIX əsr Azərbaycan tarixi haqqında

https://youtu.be/4ZUr712YuE4

135. Osmanoglu Meti modul 3- XIX əsr Azərbaycan tarixi haqqında

https://youtu.be/lex1Je3gczQ

136. Osmanoglu Meti modul 2- XIX əsr Azərbaycan tarixi haqqında

https://youtu.be/rVB9cWyZF84

137. Osmanoglu Meti modul 1-XIX əsr Azərbaycan tarixi haqqında

https://youtu.be/gkXOhzWyiCE

138. Osmanoglu Meti modul- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/tyLvn9Ma4_A

139. Nesrulla Memmedov- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/Kl46kdqqdWA

140. Nesrulla Memmedov Modul 2-Ərəb dili qrammatikası

https://youtu.be/_9PzBUFTMkQ

141. Nesrulla Memmedov Modul 1-Ərəb dili qrammatikası

https://youtu.be/uf0EITEuL1w

142. Nasirov Elshad modul 1-Konstitusiya hüququ

https://youtu.be/TBIt4YIN_Vc

143. Musayeva Elnara- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/skbitDE-3fc

144. Mazanli Ilham modul 7-Jurnalistika və qlobal miqrasiya

https://youtu.be/eywhpYN0kP4

145. Mazanli Ilham modul 6-Jurnalistika və qlobal narkomaniya

https://youtu.be/dNHhqKLkct4

146. Mazanli Ilham modul 5-Müasir elektron KİVlər və onların qlobal problemləri

https://youtu.be/4ZpGUXUaALk

147. Mazanli Ilham modul 4- Jurnalistikada müasir dövrün qlobal ekoloji problemləri

https://youtr5u.be/XiHCbdxwIBQ

148. Mazanli Ilham modul 3- Jurnalistikada müasir dövrün qlobal iqtisadi problemləri

https://youtu.be/iPAOqykhYMU

149. Mazanli Ilham modul 2- Jurnalistikada müasir dövrün qlobal geosiyasi problemləri

https://youtu.be/FMmgdPw-oIo

150. Mazanli Ilham modul 1- Kütləvi informasiya vasitələri və müasir dövrün qlobal problemləri

https://youtu.be/VACzfztoLbA

151. Mazanli Ilham- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/5OxnZ-YOYr0

152. Masimov Eldar modul 4-Atomun xarici sahələri

https://youtu.be/3NjFBEHwtcM

153. Masimov Eldar modul 3-Şirrentinger tənliyi

https://youtu.be/itLGtKQpzR0

154. Masimov Eldar modul 1 Shirxan- Atomun quruluşu

https://youtu.be/S-NzlKeDVLI

155. Masimov Eldar- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/zPbNCB8hHzk

156. Mammadova Zulfiyya modul 3-İkiləpəlilər sinifi

https://youtu.be/dftrQ6sN4r4

157. Mammadova Zulfiyya modul 2- Özünü toxuma bitkilər şöbəsi

https://youtu.be/1KyqyW2SCP0

158. Mammadova Zulfiyya modul 1- Ali bitkilərin sistematikası

https://youtu.be/nFH1CAZZIIo

159. Mammadova Suraxanim yeni- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/BQPCOXNuCPk

160. Mammadova Suraxanim modul 3- Dərman maddələrinin analizi

https://youtu.be/uyL37CT6vwo

161. Mammadova Suraxanim modul 2- Dərman maddələrinin tərkibi

https://youtu.be/-6tKw46VyuU

162. Mammadova Suraxanim modul 1- Dərman və narkotik maddələrin analizi

https://youtu.be/9eN0oapHuzM

163. Mammadova Sheker teze- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/S6TI3hdih_k

164. Mammadova Sheker modul 2-Materiklərin faunası

https://youtu.be/MCYh0h_4r5s

165. Mammadova Sheker modul 1- Biocoğrafiyanın məqsəd və vəzifələri, Tədqiqat sahələri və problemləri

https://youtu.be/G4tQSvEJPHg

166. Mammadov Rahim modul 5- Beynəlxalq cinayət ədliyyə orqanları sistemində. Beynəlxalq cinayət məhkəməsinin yeri

https://youtu.be/DhE0PYdxeIQ

167. Mammadov Rahim modul 4-Beynəlxalq cinayət hüququnda cinayətkarların verilməsi institutunun mahiyyəti

https://youtu.be/U6YYpIIj85o

168. Mammadov Rahim modul 3- Beynəlxalq cinayət hüququ

https://youtu.be/uEyGRIK02NI

169. Mammadov Rahim modul 2-Beynəlxalq cinayət hüququnda beynəlxalq cinayətlər

https://youtu.be/kbjxT8kfCb4

170. Mammadov Rahim- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/pHy_DIA2MYI

171. Knyaz Aslan IV modul- Sovet ittifaqında kitabxana işi

https://youtu.be/tuTEUhN-CiM

172. Knyaz Aslan III modul- Orta əsrlərdə kitabxana işi

https://youtu.be/bIpIJLFZ3Vo

173. Knyaz Aslan II modul- Qədim və orta əsrlərdə kitabxanalar

https://youtu.be/QoS8w15rU0M

174. Knyaz Aslan I modul-Dünya kitabxanaları fənninin mahiyyəti, məzmunu, məqsəd və vəzifələri

https://youtu.be/w0LDKaq8W7g

175. Knyaz Aslan- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/dpxy50gpGuo

176. Huseynov Ilqar- Kulturologiya elm sahəsi kimi

https://youtu.be/OBobP3dsK5Y

177. Heyderova Elvira- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/A-bhr_0noi4

178. Heyderova Elvira modul 4- Slavyan dilinin sintaksis üsulu

https://youtu.be/CHt7yVhiVzc

179. Heyderova Elvira modul 3- Slavyan dilinin morfoloji üsulu

https://youtu.be/2Uyh-3vrTsw

180. Heyderova Elvira modul 2- Slavyan dilinin Fonetik üsulu

https://youtu.be/3SW7oXj9f6E

181. Heyderova Elvira modul 1- Slavyan dilinin fənn kimi məzmunu

https://youtu.be/ng_WH10ufcA

182. Elshad Nasirov modul 5- Dövlət hakimiyyətinin Konstitusiya məsələləri ilə bağlı

https://youtu.be/rFAKjuwvh1M

183. Elshad Nasirov modul 4- İnsanın hüquqi status, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı

https://youtu.be/F-XjjAaqD0o

184. Elshad Nasirov modul 3- Azərbaycan Respublikasının konstitusiya məsələləri

https://youtu.be/_sP3F9-6P_0

185. Elshad Nasirov modul 2- Konstitusiyanın nəzəri əsasları

https://youtu.be/buzBbWCiwns

186. Ehmedov Ismet- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/iqijD7OKqgk

187. Ehmedov Ismet modul 3- Nanobiotexnologiyanın tibbə tətbiqi

https://youtu.be/54cxMEdqzys

188. Ehmedov Ismet modul 2- Nanobiotexnologiyada istifadə olunan metodlar

https://youtu.be/PSd5GAEawZE

189. Ehmedov Ismet modul 1- Nanobiotexnologiyanın predmeti, inkişaf mərhələləri

https://youtu.be/Da1wXBtmUiA

190. Dergahov Vuqar modul 4-Azərbaycanda daxili turizm marşrutları, Azərbaycan da xarici ölkələrlə turizm əlaqələri

https://youtu.be/7F7fLm_5zLc

191. Dergahov Vuqar modul 3- Əhali ekskursiya işinin təşkili

https://youtu.be/rLelsD6EewI

192. Dergahov Vuqar modul 2- Şəhər ekskursiyaları, təyyarə, gəmi  və qatar turları

https://youtu.be/j16VKwxsLKY

193. Dergahov Vuqar modul 1- Ekskursiya fənninin məqsəd və vəzifələri

https://youtu.be/0RNqu1Gmvpw

194. Dergahov Vuqar simnar- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/45wqgznMUw0

195. Atamoglan Memmedli- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/XVNGGcvmD-g

196. Atamoglan Memmedli modul 5- İran tarixi  XX əsr

https://youtu.be/Maw9d_G5TmM

197. Atamoglan Memmedli modul 4- İran tarixi XIX əsrin  II yarısı

https://youtu.be/UPGXfTV2fiI

198. Atamoglan Memmedli modul 3- İran tarixi XIX əsrin  I yarısı

https://youtu.be/6XVyrGjXiFQ

199. Atamoglan Memmedli modul 2- İran tarixi XVII-XVIII əsrlərdə

https://youtu.be/JFMedcH24hU

200. Atamoglan Memmedli modul 1- Sasanilər dövrü

https://youtu.be/YB7p2ZrWZKQ

201. Aslanova Habil modul 5- Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesi

https://youtu.be/RxOz2XSH2RQ

202. Aslanov Habil- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/QjhxL_fjlhU

203. Aslanov Habil modul 10 2- BMT ərzaq və kənd təsərrüfatı üzrə təşkilatın nizamnaməsi

https://youtu.be/f7305PPXO0U

204. Aslanov Habil modul 10 1- Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar

https://youtu.be/CP8KAnlnlcM

205. Aslanov Habil modul 9- Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər və xarici  iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi

https://youtu.be/mc_JR33yeR4

206. Aslanov Habil modul 8- Tədiyə balansı

https://youtu.be/itpAorpWQuQ

207. Aslanov Habil modul 7- Beynəlxalq kredit münasibətləri və maliyyə kredit bazarları.

https://youtu.be/5IxdDO8jNEE

208. Aslanov Habil modul 6-Beynəlxalq valyuta münasibətləri və valyuta sistemi

https://youtu.be/KGgVPhNKOOc
209. Aslanov Habil modul 4-Beynəlxalq səviyyədə iş qüvvəsinin beynəlxalq miqrasiyası

https://youtu.be/hRLwDrEmhSY

210. Aslanov Habil modul 3-Beynəlxalq münasibətlər sistemində kapital və maliyyənin beynəlxalq hərəkəti

https://youtu.be/vaRY1BnRFAY

211. Aslanov Habil modul 2-Dünya bazarı və beynəlxalq birjalar

https://youtu.be/UjkxQaK5cMo

212. Aslanov Habil modul 1- Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərin fənni haqqında ümumi məlumat

https://youtu.be/hxA4DTFooqE

213. Aliyev Vuqar- Avtobioqrafiya

https://youtu.be/wmf9ZEZAW7Y

214. Aliyev Vuqar modul 4,5- Kütləvi informasiya vasitələrində PR

https://youtu.be/Gzn0gLq6YhY

215. Aliyev Vuqar modul 3- PR mütəxəssisinin iş prinsipi və  funksiyaları.

https://youtu.be/h4ERXUasCKw

216. Aliyev Vuqar modul 2- PR texnologiyasının modulu

https://youtu.be/zqRe-K5o2-I

217. Aliyev Vuqar modul 2 new- PR texnologiyasının tarixi

https://youtu.be/F5xhCuO-rwQ

218. Aliyev Vuqar modul 1- PR texnologiyasının əsasları

https://youtu.be/tnpEQn1kmXM

219. Aliyev Vuqar modul 1new- PR texnologiyasının əsasları

https://youtu.be/xbEfvDnsjgQ

220. Abdullayev Fuad modul 3-Differensial hesabının əsas teoremləri.

https://youtu.be/akFSxNdM4Uk

221. Habil Fəttayev Vektorial hasil və onun xassələri

https://www.youtube.com/watch?v=TVYM8kQKInM

2
22. Telman Qasımov Tam diferensiallı tənliklər və inteqrallayıcı vuruq

https://www.youtube.com/watch?v=OWlrKa4x1VI

2
23. Samir Mirzəyev "be" qrupu hərflər

https://www.youtube.com/watch?v=r8FZgWsA4Sk

2
24. Samir Mirzəyev "ha" qrupu hərflər

https://www.youtube.com/watch?v=Xc-H-F5H7TA

2
25. Şirmayıl Bağırov Yüksək tərtibli qeyri-bircins xətti tənliklər

https://www.youtube.com/watch?v=vw8-Ivx9c6M

2
26. Çingiz Məmmədov Balıqların böyümə tempinin qiymətləndirilməsi metodları

https://www.youtube.com/watch?v=9LfB4uxIiQ4

2
27. Habil Fəttayev Vektorların qarışıq hasili və xassələri, koordinatlarla ifadəsi və tətbiqləri

https://www.youtube.com/watch?v=JX-rMMdSKyU

2
28. Qulu Məhərrəmli Televiziya verilişlərinin hazırlanması prosesi

https://www.youtube.com/watch?v=gEL9lazluAU

Bookmark and Share