www.applmath.az

Home az | ru | en

Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir

30/03/2021

2021-ci il aprel ayının 9-da saat 1400-da Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin “İnformasiya texnologiyaları və proqramlaşdırma” kafedrasının doktorantı Əliyev Əliağa Ələkbər oğlunun 3338.01 – “Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi” ixtisası üzrə texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Qeyri müəyyənlik şəraitində fiziki şəxslərin kreditləşdirilməsi üzrə qərarların qəbul edilməsinin dəstəklənməsi informasiya sisteminin işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Müzakirə TEAMS proqramı üzrə aparılacaqdır.

Bookmark and Share